Uppropet 2017

English short version at end of page

1. Mönstra!

Formge ditt helt egna mönster eller skriv ut ett tomt mönsterdiagram och beskrivning här.  Rita upp ditt mönster i diagrammet. Tänk på upphovsrätten! Du får inte dela någon annans mönster/beskrivning utan endast sånt du gjort själv.

Det finns inga regler för hur vantarna ska se ut, mer än att de ska vara stickade och att du även vill dela med dig av din beskrivning. Det kan vara tumvantar, fingervantar, halvvantar…

2. Sticka!

Sticka dina egendesignade vantar! Vi vill gärna följa dig i processen!

Om du använder dig av Instagram så dela gärna med dig av bilder på ditt projekt när det växer fram under taggen #delavantar

Använder du Facebook så gå med i vår facebookgrupp #delavantar

3. Dela med dig!

När du stickat klart tar du en bild på vantarna och mailar vantbild och beskrivning/mönster till  vantar@hemslojdeniskane.se så publiceras de här på bloggen. Det går såklart även bra att pappersposta, se adress nedan.

Om du vill så skriver du också några rader om mönstret, var du fick inspiration ifrån osv. Vi lägger inte ut några kontaktuppgifter mer än ditt namn, och om du vill även epostadress och/eller hemsideadress.

Vi vill  även gärna låna dina stickade vantar till en utställning i ”verkligheten”.  Bifoga även dina kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, adress och epost. Om du vill får du gärna skriva några rader om dig själv och dina vantar.

Vantarna lämnas på eller postas till Hemslöjden i Skåne senast 8 januari 2018
Skånes Hemslöjdsförbund,
Landskrona gamla stationshus,
Österleden 10
261 35 Landskrona.

Öppettider:  mån-fre  10-18, lör 10-14.

Du får gärna lämna in flera vantar och mönster. Tänk återigen på upphovsrätten. Du får inte dela andras mönster!

Alla inlämnade vantar kommer att visas först i Skåne och sedan i Norrbotten därefter får du såklart tillbaka dina vantar!

4. Utställningen

20 jan–3 mars: Hemslöjden i Skåne i Landskrona.
10 mars-30 april: Norrbottens Museum i Luleå. 

Samtidigt kommer alla mönster och bilder på de färdiga vantarna visas här på bloggen. Med möjlighet för alla som vill att ladda ner beskrivning till de olika vantarna.  I utställningen kommer vi även att ge besökare möjlighet att rösta på sina favoriter. Fina priser utlovas

Såklart blir alla som lämnar in vantar till utställningen bjudna till festlig vernissage den 20 januari i Landskrona.

 

Englis short verision

1. Make the pattern! Print the empty pattern chart (or if you are a skilled knitter, you can of cause make your on) and color/make your pattern. Think about the copyright! You are not aloud to share someone else’s pattern! Share only your own design! When you’re satisfied with your pattern, take a picture / scan it. Keep in mind that it must be possible to read and for someone else to knit from it.  Write down some description if its needed: what yarn to use, which needles and so on…

2. Knit! Knit your mittens. We would love to follow you in the process! If you use Instagram, please share your project photos and use #delavantar

Welcome to join our facebook group #delavantar Where can you ask questions, share your work … etc.

3. Share! Now take a picture of your pattern and of your finished mittens.  Send the pattern some pictures of the finished ones to vantar@hemslojdeniskane.se and we will put your pattern here on the blog.  We do not post any contact details more than your name, and if you want an email address and / or website address. It is of cause also possible to send it with ”real-life-post”. Adress later in this post.

We would then like to borrow your knitted mittens and show them at an exhibition, first at Hemslöjden in Skåne, Landskrona and then at Norbottens Museum, Luleå. To participate in the exhibition, you must leave / submit your patterns and knitted mittens to us no later than January 8, 2018. You can send them to us or deliver them during the shops opening hours. (Mon-Fri, 10am-6pm Sat 10am-14pm)

Skånes Hemslöjdsförbund, Landskrona gamla stationshus
Österleden 10,
261 35 Landskrona

Don´t forget to include your contact details: name, phone number, address and email. If you wish, please write a few lines about yourself and your knitting. Again, think about the copyright. You are not aloud to share other people’s patterns!

4. The exhibition
January 20 jan–March 3, 2018:  Hemslöjden i Skåne, Landskrona.
March 10 mars–April 30 2018: Norrbottens Museum, Luleå. 

At the same time, all patterns and pictures of the finished work are going to be available on the blog. With the possibility for everyone who wants to download the patterns. In the exhibition we will also give visitors the opportunity to vote for their favorites.  After the end of the show you will get back your mittens ofcourse.