Vanten Ubbe

Design av Ulrika Tegnér
Stickat av Lina Dahlman, Bjärred

Vantarna föreställer Lunds Universitets bibliotek. Även kallat UB.
Garn: Jamison and Smith, 2 ply Jumper Weight

Vanten Sonja

Av Liselott Skill, Göteborg

Vanten är döpt efter min mormor.

Garn: ullgarn Ulrika
Stickor: 3.5

Lägg upp 52 maskor. Sticka 6 varv slätstickning.

Byt färg. Sticka ett rät varv och sedan ett avigt.

Byt färg och sticka ett rät varv och ett avigt varv.

Påbörja mönsterstickningen.

När du kommit till varv 12 på tummen så sätt de 13 maskorna på en sticka el tråd och lägg upp 3 maskor för att återigen få 52  maskor. Sticka sedan in dessa 3 maskor i mönstret.

Tummen: Sätt de 13 maskorna på stickor och lägg upp 7 maskor och slut till en ring för att få 20 maskor. Sticka mönster och sedan sticka ihop maskorna 2 och 2 för att slutligen dra en tråd genom återstående 10 maskor.

Fäst trådar.

Voilà!  Sticka en vante till med tummen åt motsatt håll!

Ladda ner beskrivningen som PDF

Tumvanten Sandra

Av Lena Ohlèn, Lund

Återskapad efter gammal tumvante som min mormor Sandra stickade till mig när jag var i 8-årsåldern i slutet av 50-talet. Förslag finns på hur den kan göras bredare för att passa vuxen.

Garn: 2-trådigt ullgarn Stickor: 2 mm

Ladda ner beskrivningen som PDF

Laras Vantar

Av Lara Bergström, Lund

Garn: Rauma finullgarn 7/2
Stickor: 3,5

Lägg upp 60 maskor. Första varvet stickas rm, därefter mudd med *2 am, 2rm* i 18 varv.

Följ mönstret 19 varv. Vid markering för tummen stickas 11 m på en separat tråd som sedan flyttas tillbaka till vänster sticka.

Efter ytterligare 23 varv är det dags att börja minska. Sätt 1 markör vid 1:a maskan på 1:a och 3:e stickan. Minska 1 m före och efter markörerna. Upprepa på varje varv tills 4 m återstår. Dra igenom och fäst tråden.

Tummen: Peta loss tumtråden. plocka upp 11 m på var sida av tumhålet = 24 m.

På 3:e varvet maskas var 3:2 maska av = 16 m.

När tummen är lagom lång maskas den av på samma sätt som vanten.

Ladda ner beskrivningen som PDF 

Karins Triftvantar

Av Karin Andersson, Lund

Jag fick inspiration till mitt mönster från mina vandringar på Haväng. Där sticker Triften upp ur ett böljande landskap. 

Vantarna bygger på Hemslöjdens mönster, förutom tummen som har 24 maskor och ökad längd.

Strumpstickor nr 3.

Beskrivning från #delavantar-projektet:
Lägg upp 60 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och slut dem till en ring.

Sticka runt efter diagrammet.

Förbered för tumhål: Höger hand.Sticka tre maskor. Sticka nästa 11 m med en lös tråd. Flytta tillbaka dem på vänsterstickan igen. Sticka dem nu enligt mönsterdiagrammet.

Förklaring i text till minskningarna:
-Minska ”1 maska åt vänster ” i början av sticka 1 genom att sticka två maskor tillsammans genom bakre maskbågarna.
-Minska ”1 maska åt höger” sist på sticka 2 genom att sticka två maskor tillsammans.
-Minska ”1 maska åt vänster” i början av sticka 3 genom att sticka två maskor tillsammans genom bakre maskbågarna.
-Minska ”1 maska åt höger” sist på sticka 4 genom att sticka två maskor tillsammans.

Dra en tråd genom de sista 6 maskorna.

Tumme:  Dra loss tummtråden och fördela de 11 maskorna på två stickor. Plocka upp 11 maskor från motsatt sida. På första varvet plockar du även upp två maskor på var sida. = 26 maskor. Sticka tumme i 19 varv. Gör därefter minskningar på samma sätt som för handen.

Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant.

Ladda ner beskrivningen som PDF

Fårtacka

Av Jeanette Andersson, Nyköping

Jag vill tacka fåren för all fin ull vi får av dom. Därför har jag valt att gör mitt mönster med fårmotiv. ”En får tacka” och sen är det en fårtacka på vanten.

Garn: Rauma finull 1 nystan av varje färg nr. 414, 404, 403

Stickstorlek väljer man efter handlag. Då jag har lite större händer och stickar hårt så har jag använt stickor nummer 4.

Lägg upp 60 maskor och sticka runt i resår, 2 rätta och 1 avig.

Sticka resår i 19 varv enligt diagrammet.

Följ sedan diagrammet för vänster respektive höger vante.

Tummen stickas i färg 403. Peta bort den separata tumtråden som stickades fast vid den röda respektive gröna tummarkeringen på diagrammet.

Plocka upp 11 maskor på respektive sida av tumhålet =22 maskor. På första varvet plockar du sedan upp 2 maskor på var sida av tumhålet = 26 maskor.

Sticka runt i 19 varv. Gör sedan minskningar på samma sätt som för handen.

Tecken förklaringar

  • = Avig maska

X = Minska en maska åt vänster (Sticka 2 maskor tillsammans i bakre maskbågen)

V = Minska en maska åt höger (Sticka tills 2 maskor återstår, sticka 2 maskor tillsammans)

Ladda ner beskrivningen som PDF

Vantar Livstycket

Av Inger Riesenfeld-Örn, Solna   

Inspiration till vantarna har jag fått från organisationen Livstycket i Tensta där jag är volontär. Läs gärna om den fantastiska verksamheten på www.livstycket.se 

Garn: Rauma finull, 50 g bottenfärg och 50 g mönsterfärg. Använd eventuellt 2 olika mönsterfärger.
Stickor: strumpstickor 2 och 2,5

Mudden kan stickas enfärgad eller i valfri randning bottenfärg/mönsterfärg.

Vantens livstycken kan stickas 3 i bredd, eller med det mittersta livstycket förskjutet så det startar på mönstervarv 10 (rödmarkerat i diagrammet).

Variera gärna färgerna, höger och vänster vante behöver ju inte vara identiska.

Lägg upp 60 m på stickor 2. Fördela på 4 stickor och sticka de 3 första varven am. Fortsätt med resårstickning, 2 rm, 1 am i 9 cm (eller till önskad längd).

Bytt till stickor 2,5 och slätstickning i bottenfärgan. På första varvet ökas 4 m (till 64 m).

Sticka ytterligare 1 varv i bottenfärg och sticka sedan enligt diagram för vantens framsida respektive baksida.

Tumkilen stickes på höger vante efter första m på 3:e stickan och före sista m på 4:e stickan på vänster vante. På varv 4, 7, 9, 11, 13 och 15 ökas 1 m i var sida innanför tummens kantmaskor, tills tumkilen innehåller 15 m totalt.

Tummens mönster startar på mönstervarv 12. Vid markeringen för tumkilens slut sätts de 15 m på en tråd och 15 nya läggs upp bakom, enligt baksidans rutmönster.

Hoptagningarna görs varje varv innanför sidornas 3 kantmaskor, i början av 1:a och 3:e stickan och i slutet av 2:a och 4:a stickan. När 5 m återstår mellan kantmaskorna på vantens framsida, stickas baksidans m ihop så att vartannan m har bottenfärg och varannan mönsterfärg. Fortsätt ytterligare 2 varv med sidhoptagningar, ta av garnet och dra genom kvarvarande maskor.

Tumme: Sätt över tumkilens 15 m på sticka och plocka runt tumhålet upp 15 nya m enligt baksidans rutmönster. Sticka enligt diagram för tummen och gör hoptagningarna på samma sätt som för vanten.

Fäst alla trådarna på baksidan. Spänn ut vantarna mellan fuktiga dukar och låt torka.

Klicka på diagrammen för större bild

Ladda ner till beskrivningen som PDF

Kyrkomusikern

Av Heike Daase Undorf, Enskede

Efter utställningen kommer jag att ge mina vantar till kyrkomusikern Kristina vid S:t Nicolaikyrkan i Lidköping. På kanten har jag försökt att efterlikna ornamenten i kyrkans valv, i mitten en orgelpipa och två noter. Eftersom kyrkomusikern har en stor trädgård och trädgårdsintresse kändes det naturligt att sticka ett blommönster på insidan.

Blommönstret är lånat av tantulltuss (Anna Bergmans) socka ”Julia”

Garn: Rauma finull

Beskrivning från #delavantar-projektet:
Lägg upp 60 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och slut dem till en ring.

Sticka runt efter diagrammet.

Förbered för tumhål: Höger hand.Sticka tre maskor. Sticka nästa 11 m med en lös tråd. Flytta tillbaka dem på vänsterstickan igen. Sticka dem nu enligt mönsterdiagrammet.

Förklaring i text till minskningarna:
-Minska ”1 maska åt vänster ” i början av sticka 1 genom att sticka två maskor tillsammans genom bakre maskbågarna.
-Minska ”1 maska åt höger” sist på sticka 2 genom att sticka två maskor tillsammans.
-Minska ”1 maska åt vänster” i början av sticka 3 genom att sticka två maskor tillsammans genom bakre maskbågarna.
-Minska ”1 maska åt höger” sist på sticka 4 genom att sticka två maskor tillsammans.

Dra en tråd genom de sista 6 maskorna.

Tumme: Dra loss tummtråden och fördela de 11 maskorna på två stickor. Plocka upp 11 maskor från motsatt sida. På första varvet plockar du även upp två maskor på var sida. = 26 maskor. Sticka tumme i 19 varv. Gör därefter minskningar på samma sätt som för handen.

Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant.

Klicka på diagrammen för större bild

Ladda ner beskrivningen som PDF

 

Lätta Vanten

Av Eva Mattsson Gradin, Luleå

Jag har använt Hemslöjdens vantbeskrivning men med den skillnaden att jag bytt ut mudden mot ett slätstickat parti bestående av tre mönster-rapporter omgivna av en lettisk fläta.

Detta gjorde att vanten blev 8 varv längre än ursprunget.

Garnet är ett tvåtrådigt restgarn av ylle i två färger; rött och vitt. Stickor nr. 2,5.

Lettisk fläta:
varv 1: *1 rm med rött garn, 1 rm med vitt garn*, upprepa varvet ut

varv 2: *1 am med rött garn, 1 am med vitt garn*, upprepa varvet ut, ta varje gång det nya garnet över det garn du just stickat med

varv 3: *1 am med rött garn, 1 am med vitt garn*, upprepa varvet ut, ta nu varje gång det nya garnet under det garn du just stickat med.

Lägg upp 60 m med rött garn. Fördela maskorna på fyra stickor och sticka runt.

Mönstersticka efter diagrammet.

Partiet mitt på utsiden av vanten stickas enligt följande:
sticka 3: sticka 9 räta, 2 aviga, 2 räta, 2 aviga,
sticka 4: 2 aviga, 2 räta, 2 aviga, 9 räta

Markera för tumhålet:

Höger hand: (grön markering) Sticka 3 m. Sticka 11 med en separat tråd, flytta tillbaka dem på vänster sticka och sticka dem enligt mönsterdiagrammet. Vänster hand röd markering.

Sticka efter diagrammet i ytterligare 33 varv. Därefter börjar minskningarna.

Sticka 1 och 3: sticka de 2 första maskorna tillsammans

Sticka 2 och 4: sticka de 2 sista maskorna tillsammans.

TummenPeta loss tumtråden, plocka upp 11 m på var sida om tumhålet och fördela på 4 stickor= 22 m. på första varvet plockas sedan två maskor upp på var sida av tumhålet = 26 maskor. Sticka förslagsvis 19-20 varv och gör därefter minskningar på samma sätt som för handen.

Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant.

Klicka på diagrammet för större bild

Ladda ner beskrivningen som PDF