Sápmi möter Skåne

av Marianne Löwerot., Ängelholm

Mina vantar är inspirerade av den samiska flaggan (röd/grön/gul/blå) och den skånska inofficiella flaggan (röd/gul). Jag är född skåning men bodde under min uppväxt fem år i Luleå på 60-talet. Hittade detta projekt #delavantar och ville kombinera Norrland och Skåne. Bestämde mig för att utgå från den samiska flaggan och den skånska. I mina vantar har jag kombinerat färg och former från de båda flaggorna.

 

Garn: Rauma fin ull 2 trådigt (350 /hg) Gul 4405 Blå 467 Röd 435 Grön 494
Stickor: Strumpstickor nr 3

Lägg upp 60 maskor enlig kursuppläggningsmodellen, en trå röd och en blå. Fördela maskorna på fyra stickor och börja sticka runt.

Vid färgbyte sno tråden, plockar upp den bakre och lägger över de förra tråden. I långa färgpartier sno dessutom tråden vid partier där färgen ligger på baksida. Intervaller på 3-5 maskor är att rekommendera för att få stadga i mönstret. I tummen har kortare hopp. OBS! inte över samma hålrum varven efter varandra – då lyser färgerna fram mellan maskorna. På tummen kan det vara svårt att få till blomman och då finns det en annan variant som man kan välja.

Mudden stickas i 19 varv i resårstickning 2 räta maskor (rm), 2 aviga maskor (am). X i mönstret står för avig maska. – se mönsterarket.

Varv 1-4: Blå 2 rm, rött 2 am. Upprepa varvet ut.

Varv 4-8: Rött 2 rm, blå 2 am. Upprepa varvet ut.

Varv 9-12: Se varv 1-4

Varv 13-16 Se varv 4-8

Varv 17-19: Grönt 2 rm, gult 2 am. Upprepa varvet ut. (OBS endast 3 varv)

Mönsterpartiet: Stickas enligt mönster. Lägg märke till att varv 31-32, 36-37, 59-60 och 64-65 har tre färger. På tummen har varv 18-19 tre färger.

Varv 42: Förbered för tumme. Högervante görs på sticka 2 och vänstervante på sticka 3. Då får man skarven mot lillfingret. Hela varvet är blått.

Höger vante:  strumpsticka nr 2 – sticka 2 blå rm, för över 10 maskor på en tråd eller säkerhetsnål. Lägg upp 10 blå maskor med ögeluppläggning. Sicka 3 blå rm. Försätt varvet ut med blått.

Vänster vante: strumpsticka nr 3 – sticka 3 blå rm, för över 10 maskor på en tråd eller säkerhetsnål. Lägg upp 10 blå maskor med ögeluppläggning. Sicka 2 blå rm. Försätt varvet ut med blått.

Varv 76: Avmaskning på börjas
Sticka 1 och sticka 3. – Vrid först maskan och läggtillbaka den på sticka. Stick två maskor tillsammans i bakre bågen.
Sticka 2 och sticka 4. – Stick de två sista tillsammans.
Detta gör varje varv fram till det finns 2 maska på varje sticka. Dra tråden/trådarna igen öglan. Med nål fäst tråden genom att sy igenom öglorna ett varv till. Fäst tråden på baksidan.

Tummen Plocka upp med blå tråd 10 maskor i mönsterpartiet + 2 i varje sida. Totalt 14 maskor. Lägg till de 10 blå maskor som ligger på tråden/säkerhetsnålen. Fördela de 24 maskorna på 4 stickor. Följ mönstret 1 eller 2 för tummen med att sticka ett blått varv. Avmaska som ovan avsluta när det finns totalt 4 maskor kvar.

Klicka på diagrammen för större bild

Ladda ner beskrivningen som PDF