Vanten Albert

Av Kerstin Rydén, Malmö

Modellen utgår från beskrivningen i projektet #delavantar

Lägg upp 60 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och slut dem till en ring.

Sticka runt i muddstickning 19 varv. två räta, två aviga* upprepa varvet ut.

Mönstersticka efter diagramet i 22 varv.

På nästa varv förbereds för tummhålet:

Höger hand (grön markering) Sticka tre maskor. Sticka nästa 11 m med en lös tråd. Flytta tillbaka dem på vänsterstickan igen. Sticka dem nu enligt mönsterdiagrammet.

Sticka efter mönsterdiagrammet i ytterligare 33 varv. Därefter börjar minskningarna.

Minska enligt diagrammet. (eller se förklaring nedan) Dra en tråd genom de sista 6 maskorna.

Förklaring i text till minskningarna:
-Minska ”1 maska åt vänster ” i början av sticka 1 genom att sticka två maskor tillsammans genom bakre maskbågarna.
-Minska ”1 maska åt höger” sist på sticka 2 genom att sticka två maskor tillsammans.
-Minska ”1 maska åt vänster” i början av sticka 3 genom att sticka två maskor tillsammans genom bakre maskbågarna.
-Minska ”1 maska åt höger” sist på sticka 4 genom att sticka två maskor tillsammans.

Tumme: Dra loss tummtråden och fördela de 11 maskorna på två stickor. Plocka upp 11 maskor från motsatt sida. På första varvet plockar du även upp två maskor på var sida. = 26 maskor. Sticka enligt diagrammet, och gör  minskningar på samma sätt som för handen.

Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant. 

Klicka på diagrammet för större bild

Ladda ner beskrivningen som PDF